« 2Krn 16:14 2 Księga Kronik 17:1 2Krn 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Jozaphat, syn jego, królował miasto niego i zmocnił się przeciw Izraelowi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy królował Jozafat, syn jego miasto niego, a zmocnił się przeciw Izraelowi.
3.GDAŃSKA.2017Potem w jego miejsce królował Jehoszafat, jego syn, i umocnił się przeciwko Izraelowi.
4.KRUSZYŃSKIZamiast niego królował jego syn Jozafat i umocnił się przeciwko Izraelowi:
5.TYSIĄCL.WYD5Jego syn, Jozafat, został w jego miejsce królem i umocnił się przeciwko Izraelowi.
6.BRYTYJKAWładzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela.
7.POZNAŃSKAPo nim objął rządy jego syn Jozafat, który wzmocnił swe siły przeciw Izraelowi.
8.WARSZ.PRASKAPo Asie władzę objął jego syn Jozafat. Swoje rządy rozpoczął od umacniania się przeciw Izraelowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zamiast niego panował Jozafat, jego syn, i wzmocnił się przeciw Israelowi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWładzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat. Umocnił on swoją władzę nad Izraelem.