« 2Krn 17:9 2 Księga Kronik 17:10 2Krn 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stał się tedy strach Pański na wszystkie królestwa ziem, które były około Juda: ani śmieli walczyć przeciw Jozaphatowi.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż przyszedł strach Pański na wszystkie królestwa ziemi, które były około Judy, i nie śmieli walczyć przeciw Jozafatowi.
3.GDAŃSKA.2017A bojaźń PANA padła na wszystkie królestwa ziemi położone dokoła Judy i nie śmiały walczyć przeciwko Jehoszafatowi.
4.KRUSZYŃSKIStrach Boży przypadł na wszystkie królestwa krajów, które otaczały Judeę i nie wszczynały wojny z Jozafatem.
5.TYSIĄCL.WYD5A bojaźń Pańska ogarnęła wszystkie królestwa graniczące z Judą, wskutek czego nie odważyły się walczyć z Jozafatem.
6.BRYTYJKAWtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem.
7.POZNAŃSKABojaźń Jahwe ogarnęła wszystkie królestwa krajów położonych wokół Judy i nie śmieli walczyć przeciw Jozafatowi.
8.WARSZ.PRASKALęk przed Jahwe ogarniał wszystkich władców sąsiadujących z Judą, tak iż nikt nie odważał się wszczynać wojny z Jozafatem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego na wszystkie królestwa ziemi, które były wokół Judy, przyszedł strach WIEKUISTEGO i nie walczyli przeciw Jozafatowi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy strach przed PANEM padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą, tak że nie wszczynały one wojen z Jehoszafatem.