« 2Krn 17:18 2 Księga Kronik 17:19 2Krn 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ci wszyscy byli przy ręce królewskiéj, oprócz innych, które był postawił w mieściech murowanych we wszystkim Juda.
2.GDAŃSKA.1881Ci służyli królowi, oprócz tych, którymi był król osadził miasta obronne po wszystkiej ziemi Judzkiej.
3.GDAŃSKA.2017Oni służyli królowi, nie licząc tych, których król rozmieścił w warownych miastach po całej ziemi Judy.
4.KRUSZYŃSKICi byli na służbie króla, niezależnie od tych, których król umieścił w miastach warownych w całej Judei.
5.TYSIĄCL.WYD5Ci wszyscy służyli królowi, z wyjątkiem tych, których król rozmieścił w warownych miastach po całej ziemi Judy.
6.BRYTYJKAOni byli w służbie króla poza tymi, których król rozmieścił po warowniach w całej Judzie.
7.POZNAŃSKACi oto służyli królowi, nie licząc tych, którymi król obsadził [jeszcze] miasta warowne po całej ziemi judzkiej.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy oni pozostawali na usługach króla. Nadto pod rozkazami króla byli ci wszyscy, których porozmieszczał on w miastach warownych na obszarze całej ziemi judzkiej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci służyli królowi, oprócz tych, którymi król osadził miasta obronne na całej ziemi judzkiej.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy oni pozostawali na służbie u króla - poza tymi, których król poumieszczał w warowniach całej Judy.