« 2Krn 17:7 2 Księga Kronik 17:8 2Krn 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A z nimi Lewity, Semejasza i Nathaniasza i Zabadyasza, Asaela téż i Semiramoth i Jonathana i Adoniasza i Thobiasza i Thobadoniasza, Lewity, i z nimi Elisama i Joram, kapłany:
2.GDAŃSKA.1881A przy nich Lewitów, Semejasza, i Natanijasza, i Zabadyjasza, i Asaela i Semiramota, i Jonatana, i Adonijasza, i Tobijasza, i Tobadonijasza, Lewitów; a z nimi Elisama, i Jorama, kapłanów;
3.GDAŃSKA.2017Posłał z nimi także Lewitów: Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asahela, Szemiramota, Jehonatana, Adoniasza, Tobiasza i Tobadoniasza – Lewitów, a z nimi Eliszamę i Jehorama, kapłanów.
4.KRUSZYŃSKIi lewitów z z nimi: Szemajjachu, Netaniachu; Zebadiachu, Asaela, Szemiramot, Jechonatana, Adonijachu, Tobiasza. Tob-Adoniję lewitów, a wraz z nimi kapłanów: Eliszamę i Jehorama.
5.TYSIĄCL.WYD5Z nimi zaś lewitów: Szemajasza i Netaniasza, Zebadiasza i Asahela, Szemiramota i Jonatana, Adoniasza, Tobiasza i <Tob-Adoniasza>, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jorama.
6.BRYTYJKAWraz z nimi zaś Lewitów Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asaela, Szemiramota, Jehonatana, Adoniasza, Tobiasza i Tob-Adoniasza, Lewitów, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jehorama,
7.POZNAŃSKAWysłał też z nimi lewitów: Szemaję, Netanjahu, Zebadjahu, Asaela, Szemiramota, Jehonatana, Adonijjahu, Tobijjahu i Tob-Adonijję a wraz z nimi kapłanów: Eliszamę i Jehorama.
8.WARSZ.PRASKAPoszli z nimi także lewici: Szemajasz, Netaniasz, Zebadiasz, Asahel, Szemiramot, Jonatan, Adoniasz, Tobiasz i Tob–Adoniasz, a nadto kapłani; Eliszama i Joram.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy nich Lewitów: Szemaję, Nathanję, Zebadjasza, Asahela, Szemiramota, Jonatana, Adoniję, Tobję, Tob Adoniasza Lewitów; zaś z nimi Eliszamę i Jorama kapłanów,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWraz z nimi posłał Lewitów: Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asaela, Szemiramota, Jehonatana, Adoniasza, Tobiasza i Tob-Adoniasza, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jehorama,