« 2Krn 28:27 2 Księga Kronik 29:1 2Krn 29:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż Ezechyjasz począł krolować, gdyż był we XX a w piąci leciech a przez jeno XXXci lat krolowal w Jerusalemie a jimię macierzy jego Abija, dziewka Zacharyjaszowa.
2.WUJEK.1923Ezechiasz tedy począł królować, gdy mu było pięć i dwadzieścia lat, a królował dwadzieścia i dziewięć lat w Jeruzalem. Imię matki jego Abia, córka Zacharyaszowa.
3.GDAŃSKA.1881A Ezechyjasz gdy począł królować, miał dwadzieścia i pięć lat; a dwadzieścia i dziewięć lat królował w Jeruzalemie. Imię matki jego Abi, córka Zacharyjaszowa.
4.GDAŃSKA.2017Ezechiasz miał dwadzieścia pięć lat, kiedy zaczął królować, i królował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abijja, była córką Zachariasza.
5.KRUSZYŃSKIEzechiasz miał dwadzieścia pięć lat, gdy zaczął panować i panował dwadzieścia dziewięć lat w Jeruzalem. Imię jego matki było Abija, córka Zachariasza.
6.TYSIĄCL.WYD5Ezechiasz objął rządy, mając dwadzieścia pięć lat, a panował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie. Jego matka, córka Zachariasza, miała na imię Abbijja.
7.BRYTYJKAHiskiasz objął władzę królewską, mając dwadzieścia pięć lat, panował zaś w Jeruzalemie dwadzieścia dziewięć lat. Matka jego miała na imię Abijja, a była córką Zachariasza.
8.POZNAŃSKAEzechiasz został królem mając lat dwadzieścia pięć, a dziesięć lat sprawował władzę w Jeruzalem. Matka jego miała na imię Abijja i była córką Zekarjahu.
9.WARSZ.PRASKAWstępując na tron Ezechiasz miał dwadzieścia pięć lat, a rządził w Jerozolimie przez lat dwadzieścia dziewięć. Jego matka nazywała się Abbijja i była córką Zachariasza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chiskjasz, gdy zakrólował, miał dwadzieścia pięć lat; a panował w Jeruszalaim dwadzieścia dziewięć lat. Imię jego matki to Abija, córka Zacharjasza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHiskiasz został królem, gdy miał dwadzieścia pięć lat, a panował w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Jego matka miała na imię Abija i była córką Zachariasza.