« 2Krn 29:1 2 Księga Kronik 29:2 2Krn 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI czynił, csoż lube było w widzeniu bożem, podle wszego, csoż czynił Dawid ociec jego.
2.WUJEK.1923I czynił, co się podobało przed oczyma Pańskiemi, wedle wszystkiego, co był uczynił Dawid, ojciec jego.
3.GDAŃSKA.1881A czynił co było dobrego przed oczami Pańskiemi, według wszystkiego, jako czynił Dawid ojciec jego.
4.GDAŃSKA.2017A czynił to, co prawe w oczach PANA, według wszystkiego, co czynił jego ojciec Dawid.
5.KRUSZYŃSKICzynił co jest słuszne w oczach Bożych, według tego wszystkiego, co czynił Dawid, ojciec jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego przodek, Dawid.
7.BRYTYJKACzynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec.
8.POZNAŃSKAPodobnie jak jego ojciec Dawid czynił to, co było słuszne w oczach Jahwe.
9.WARSZ.PRASKACzynił on to, co prawe w oczach Jahwe, tak jak kiedyś jego praojciec Dawid.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A czynił to, co właściwe przed oczami WIEKUISTEGO, według wszystkiego, jak czynił jego przodek Dawid.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzynił on to, co prawe w oczach PANA, dokładnie tak, jak jego praojciec Dawid.