« 2Krn 29:13 2 Księga Kronik 29:14 2Krn 29:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtakież z synow Emanowych: Jahel a Semej, ale i z synow Idytum: Semejasz ❬a❭ Ozyjel. Tych było XIV,
2.WUJEK.1923A z synów Heman: Jahiel i Semei: ale i z synów Idythun: Semejas i Ozyel.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Hemanowych: Jehijel i Symchy; a z synów Jedytunowych: Semejasz i Uzyjel.
4.GDAŃSKA.2017Z synów Hemana: Jechiel i Szimei; z synów Jedutuna: Szemajasz i Uzziel.
5.KRUSZYŃSKIze synów: Hemana Jehijel i Szimji; ze synów Idituna: Szemaja i Uzzijel.
6.TYSIĄCL.WYD5Z synów zaś Hemana: Jechiel i Szimei; z synów Jedutuna: Szemajasz i Uzzjel.
7.BRYTYJKAZ synów Hemana Jechiel i Szimei, a z synów Jedutuna Szemajasz i Uzzjel.
8.POZNAŃSKAZ synów Hemana: Jechiel i Szimi; z synów Jedutuna: Szemaja i Uzziel.
9.WARSZ.PRASKAJechiel i Szimei z rodu Hemana oraz Szemajasz i Uzzjel z rodu Jedutuna.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Hemana: Jechiel i Szymej; zaś z synów Jedytuna: Szemeja oraz Uzyel;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJechiel i Szimei z potomków Hemana oraz Szemajasz i Uzjel z potomków Jedutuna.