« 2Krn 29:18 2 Księga Kronik 29:19 2Krn 29:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wszytkę przyprawę kościoła, jeż był pokalał krol Achaz za swego krolewstwa, gdyż już był zgrzeszył, a owa postawiano jest wszytko przed ołtarzem bożym.
2.WUJEK.1923I wszystek sprzęt kościelny, który był splugawił król Achaz w królestwie swem, potem jako wystąpił: a oto wyłożone są wszystkie rzeczy przed ołtarzem Pańskim.
3.GDAŃSKA.1881Także wszystko naczynie, które był odrzucił król Achaz za królowania swego, gdy grzeszył, zgotowaliśmy i poświęcili; a oto są przed ołtarzem Pańskim.
4.GDAŃSKA.2017Wszystkie też naczynia, które król Achaz odrzucił podczas swojego panowania, kiedy zgrzeszył, przygotowaliśmy i poświęciliśmy, a oto są przed ołtarzem PANA.
5.KRUSZYŃSKIWszystkie też przybory, które król zbezcześcił w czasie swego panowania, gdy działał bezbożnie, poprawiliśmy i oczyścili; oto są one przed ołtarzem Bożym".
6.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie też sprzęty, które zbezcześcił król Achaz w czasie swego panowania, gdy się sprzeniewierzył, na nowo ustawiliśmy i poświęcili. Oto one są przed ołtarzem Pańskim.
7.BRYTYJKAI wszystkie przybory, które za swojego panowania przy swoim odstępstwie wycofał z użytku król Achaz, przygotowaliśmy i poświęciliśmy, i są one oto przed ołtarzem Pana.
8.POZNAŃSKATakże wszystkie inne sprzęty, które zbezcześcił król Achaz podczas swego grzesznego panowania, ustawiliśmy znowu i oczyściliśmy, a oto teraz znajdują się przed ołtarzem Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAOczyściliśmy także i złożyliśmy przed ołtarzem Jahwe wszystkie te przedmioty, które zbezcześcił król Achaz za swoich rządów, dopuszczając się różnych wykroczeń.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także przygotowaliśmy i poświęciliśmy wszystkie naczynia, które król Achaz odrzucił za swego panowania, gdy grzeszył; oto są przed ołtarzem WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITwszystkie też inne przybory, które za swojego panowania i w swojej niewierności usunął król Achaz, naprawiliśmy i poświęciliśmy - są przed ołtarzem PANA.