« 2Krn 29:20 2 Księga Kronik 29:21 2Krn 29:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi ofierowali społu bykow siedm a skopow siedm, a kozłow siedm, a baranow siedm za grzech a za krolewstwo, a za święć, a za Judowo pokolenie i powiedział synom cztirzem Aaronowym kapłanom, aby obiatowali na ołtarz obiaty.
2.WUJEK.1923I ofiarowali społu byków siedm i baranów siedm, jagniąt siedm i kozłów siedm za grzech, za królestwo, za świątnicę, za Judę: i rzekł kapłanom, synom Aaronowym, aby ofiarowali na ołtarzu Pańskim.
3.GDAŃSKA.1881I przywiedziono mu cielców siedm, i baranów siedm, i baranków siedm, i kozłów siedm, na ofiarę za grzech, za królestwo, i za świątnicę, i za Judę, a rozkazał synom Aaronowym, kapłanom, aby ofiarowali na ołtarzu Pańskim.
4.GDAŃSKA.2017I przyprowadzono mu siedem cielców, siedem baranów, siedem jagniąt i siedem kozłów na ofiarę za grzech, za królestwo, za świątynię i za Judę. I rozkazał kapłanom, synom Aarona, by złożyli je na ołtarzu PANA.
5.KRUSZYŃSKIPrzyprowadzono siedmiu ciołków, siedmiu baranów, siedem jagniąt i siedmiu kozłów w ofierze za grzech, za królestwo, za świątynię i za Judę. I rzekł do synów Aarona kapłanów, aby je ofiarowali na ołtarzu Bożym.
6.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadzono wówczas siedem młodych cielców, siedem baranów, siedem jagniąt i siedem kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę. Następnie polecił kapłanom, synom Aarona, by złożyli całopalenia na ołtarzu Pańskim.
7.BRYTYJKAPrzyprowadzono potem siedem cielców i siedem baranów, siedem jagniąt i siedem kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę. I kazał synom Aaronowym, kapłanom, aby złożyli ofiary całopalne na ołtarzu Pana.
8.POZNAŃSKAPrzyprowadzono siedem cielców, siedem baranów, siedem jagniąt i siedem kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za Świątynię i za Judę; rozkazał więc król kapłanom, synom Aarona, by złożyli ofiarę na ołtarzu Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAPrzygotowali na ofiarę siedem cielców, siedem baranów, siedmioro jagniąt i siedem kozłów. Wszystko było przeznaczone na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za całe pokolenie Judy. Polecił więc król kapłanom, synom Aarona, żeby przystąpili do składania ofiar na ołtarzu Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyprowadzono siedem cielców, siedem baranów, siedem owiec, i siedem kozłów, na ofiarę za grzech, za królestwo, za Świątynię oraz za Judę; więc rozkazał potomkom Ahrona, kapłanom, aby ofiarowali na ołtarzu WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas przyprowadzono siedem młodych cielców, siedem baranów, siedem jagniąt i siedem kozłów, aby je złożyć w ofierze za grzech za królestwo, za świątynię i za Judę. I Hiskiasz polecił synom Aarona, kapłanom, złożyć ofiary całopalne na ołtarzu PANA.