« 2Krn 29:30 2 Księga Kronik 29:31 2Krn 29:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA takież to Ezechyjasz przyczyni rzekąc: „Napełniliście swoi ręce Panu Bogu, przystępcie a ofierujcie Panu obiaty i chwały w domu bożem. Przeto ofierowała wszytka wielikość dary swe i chwały, i obiaty z nabożną myślą.
2.WUJEK.1923A Ezechiasz to téż przydał: Napełniliście ręce swe Panu: przystąpcie a ofiarujcie ofiary i chwały w domu Pańskim. A tak ofiarowało wszystko mnóstwo ofiary i chwały i całopalenia sercem nabożnem.
3.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Ezechyjasz, mówiąc: Terazeście poświęcili ręce wasze Panu; przystąpcież, a przywiedźcie ofiary spokojne, i ofiary chwały do domu Pańskiego. Przetoż przywiodło ono zgromadzenie ofiary spokojne i ofiary chwały, i każdy ochotnego serca przywiódł ofiary na całopalenie.
4.GDAŃSKA.2017Potem Ezechiasz powiedział: Teraz poświęciliście się PANU. Przystąpcie i przyprowadźcie ofiary pojednawcze i dziękczynne do domu PANA. Zgromadzenie przyprowadziło więc ofiary pojednawcze i dziękczynne, a każdy, kto pragnął – ofiary na całopalenie.
5.KRUSZYŃSKITedy Ezechiasz, zabrawszy głos, rzekł: "Teraz poświęciliście ręce wasze Bogu, zbliżcie się i przywiedźcie ofiary krwawe i dziękczynne do domu Bożego". I zgromadzenie sprowadziło ofiary i dziękczynienia i wszystkie całopalenia sercem chętnym.
6.TYSIĄCL.WYD5W końcu przemówił Ezechiasz: Teraz podjęliście czynności kapłańskie dla Pana. Przystąpcie i przynoście ofiary krwawe i dziękczynne do świątyni Pańskiej. Wnosiło więc zgromadzenie ofiary krwawe i dziękczynne, a każdy, kto pragnął, składał również ofiary całopalenia.
7.BRYTYJKAI odezwał się Hiskiasz w te słowa: Teraz poświęciliście się Panu; przystąpcie więc i przynieście ofiary rzeźne i dziękczynne do świątyni Pańskiej. I przyniosło zgromadzenie ofiary rzeźne i dziękczynne, a kto chciał, także całopalenia.
8.POZNAŃSKAPotem przemówił Ezechiasz tymi słowy: - Teraz, gdy na nowo poświęciliście ręce wasze dla Jahwe, zbliżcie się i przynoście do Świątyni Jahwe ofiary krwawe i uwielbienia. Zgromadzenie złożyło wówczas ofiary krwawe i uwielbienia, nadto jeszcze, kto tylko tego pragnął, ofiary całopalne.
9.WARSZ.PRASKAW końcu przemówił Ezechiasz takimi słowami: Zostaliście więc na nowo poświęceni Jahwe. Zbliżcie się tu i złóżcie w świątyni Jahwe ofiary krwawe oraz ofiary dziękczynienia. I całe zgromadzenie złożyło ofiary i dziękczynienia, a wszyscy co hojniejszego serca składali ofiary całopalenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Chiskjasz powiedział, mówiąc: Teraz poświęciliście WIEKUISTEMU wasze ręce; podejdźcie i przyprowadźcie do Domu WIEKUISTEGO ofiary opłatne oraz ofiary dziękczynne. Więc owo zgromadzenie przyprowadziło ofiary opłatne oraz ofiary dziękczynne, i każdy, kto miał ochotne serce całopalenie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHiskiasz zaś odezwał się do nich w te słowa: Właśnie przyjęliście na siebie obowiązki służby PANU. Podejdźcie i wnieście do świątyni PANA ofiary rzeźne i dziękczynne. I zgromadzenie przyniosło ofiary rzeźne i dziękczynne, a wszyscy chętnego serca - ofiary całopalne.