« 2Krn 29:33 2 Księga Kronik 29:34 2Krn 29:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle kapłanow było mało ani mogli dostatcz❬y❭ć drzeć koży z dobytka obietnego, przeto i uczeni bracia jich pomogli jim, dojąd się służba nie dokonała a dojąd się biskupowie nie poświęcili, bo uczeni snadniejszym rzędem poświęcują się niżli kapłani.
2.WUJEK.1923Lecz kapłanów mało było, i nie mogli nadążyć, aby łupili skóry całopalenia: dlatego i Lewitowie, bracia ich, pomogli im, aż się sprawa dokończyła, i kapłani się poświęcili; bo Lewitowie łacniejszym obrzędem bywają poświącani niźli kapłani.
3.GDAŃSKA.1881Lecz kapłanów mało było, tak, iż nie mogli nadążyć odzierać ze skóry wszystkich ofiar na całopalenie: przetoż im pomagali Lewitowie, bracia ich, póki nie dokończyli onej pracy, i póki się nie poświęcili drudzy kapłani; albowiem Lewitowie byli och otniejsi, aby się poświęcili, niż kapłani.
4.GDAŃSKA.2017Lecz kapłanów było zbyt mało i nie zdołali obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar całopalnych. Pomagali im więc ich bracia Lewici, dopóki nie dokończyli tej pracy i dopóki nie poświęcili się inni kapłani. Lewici bowiem bardziej ochotnie poświęcili się niż kapłani.
5.KRUSZYŃSKIJednakże kapłanów było za mało i nie mogli obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar; dopomagali im bracia i ich lewici dopóki praca nie była skończona i dopóki nie poświęcili się kapłani; lewici bowiem byli ochotniejsi w poświęcaniu się, aniżeli kapłani.
6.TYSIĄCL.WYD5Za mało jednakże było kapłanów i nie zdołali obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar całopalnych. Wsparli ich więc bracia ich, lewici, aż do zakończenia pracy, aż się kapłani oczyścili. Lewici bowiem byli gorliwsi w oczyszczaniu się niż kapłani.
7.BRYTYJKALecz kapłanów było za mało i nie mogli obedrzeć ze skóry wszystkich zwierząt na ofiarę całopalną, toteż zanim poświęcili się inni kapłani, pomagali im ich bracia Lewici aż do zakończenia tej pracy, gdyż Lewici byli ochotniejsi do poświęcenia się niż kapłani.
8.POZNAŃSKAKapłanów było jednak zbyt mało i nie mogli nadążyć ze zdejmowaniem skór z ofiar przeznaczonych na całopalenie. Pomagali im więc bracia ich, lewici, dopóki nie dokończyli tej pracy i dopóki nie poświęcili się inni [jeszcze] kapłani. Lewici bowiem bardziej ochotnie dokonywali poświęcenia się niż kapłani.
9.WARSZ.PRASKAAle kapłanów było za mało i nie byli w stanie ściągnąć skóry ze wszystkich zabitych ofiar. Pomagali im tedy bracia ich lewici, dopóki nie ukończono składania ofiary i nie zostali oczyszczeni Jahwe inni kapłani. Lewici bowiem bardziej ochoczo niż kapłani oddawali się służbie Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz było mało kapłanów, więc nie mogli rozebrać wszystkich całopaleń; dlatego pomagali im Lewici, ich bracia, aż dokończyli ową pracę, i aż się poświęcili dalsi kapłani; bowiem Lewici poświęcali się w większej prostocie serca od kapłanów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłanów było jednak za mało. Nie byli w stanie zdjąć skóry ze wszystkich zwierząt składanych w ofierze całopalnej. Z pomocą zatem pośpieszyli im ich bracia Lewici. Pomagali do końca, dopóki nie poświęcili się kapłani. Lewici bowiem okazali się w tej sprawie bardziej chętni niż oni.