« 2Krn 29:36 2 Księga Kronik 30:1 2Krn 30:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI posłał Ezechyjasz ku wszemu Israhelu a ku Judzinu pokoleniu, i pisał listy ku Efraimowi a ku Manasowi, aby przyszli do Jerusalema do domu bożego i uczynili Przyście Panu Bogu israhelskiemu.
2.WUJEK.1923Rozesłał téż Ezechiasz do wszystkiego Izraela i Judy: i pisał listy do Ephraim i do Manasse, aby przyszli do domu Pańskiego do Jeruzalem i czynili Phase Panu, Bogu Izraelskiemu.
3.GDAŃSKA.1881Potem rozesłał Ezechyjasz do wszystkiego Izraela i do Judy; także też listy napisał do Efraima i do Manasesa, aby przyszli do domu Pańskiego do Jeruzalemu i obchodzili święto przejścia Panu, Bogu Izraelskiemu.
4.GDAŃSKA.2017Potem Ezechiasz rozesłał posłańców do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassesa napisał także listy, aby przybyli do domu PANA w Jerozolimie i obchodzili święto Paschy dla PANA, Boga Izraela.
5.KRUSZYŃSKIEzechiasz rozesłał do całego Izraela i Judy, napisał również listy do Efraima i Manassesa, aby przybyli do domu Bożego w Jeruzalem na obchód paschy Jahwe, Boga Izraelowego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ezechiasz wysłał posłów do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassesa napisał także listy, żeby przybyli do świątyni Pańskiej w Jerozolimie, aby odprawić Paschę ku czci Pana, Boga Izraela.
7.BRYTYJKAPotem posłał Hiskiasz do całego Izraela posłów, a do Efraimitów i Manassesytów napisał listy, aby przyszli do świątyni Pańskiej w Jeruzalemie celem odprawienia Paschy dla Pana, Boga Izraela.
8.POZNAŃSKAEzechiasz wyprawił poselstwa do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassego napisał także listy [z zaproszeniem], by przybyli do Świątyni Jahwe w Jeruzalem na obchód Święta Paschy [na cześć] Jahwe, Boga Izraela.
9.WARSZ.PRASKAPo jakimś czasie rozesłał Ezechiasz swoich ludzi po całej Judzie oraz po całym Izraelu. Napisał także listy do synów Efraima i Manassesa, zapraszając ich do Jerozolimy, do świątyni Jahwe, na obchody Paschy ku czci Jahwe, Boga Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Chiskjasz rozesłał do całego Israela i Judy; napisał również listy do Efraima i Menaszy, aby przyszli do Domu WIEKUISTEGO, do Jeruszlaim i obchodzili Paschę WIEKUISTEGO, święto Boga Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Hiskiasz rozesłał posłów po całym Izraelu i Judzie, a także napisał listy do Efraima i Manassesa, zapraszając wszystkich do świątyni PANA w Jerozolimie na obchody Paschy ku czci PANA, Boga Izraela.