« 2Krn 29:35 2 Księga Kronik 29:36 2Krn 30:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA rozwiesielił się Ezechyjasz i wszytek lud s nim, iże służba boża się dokonała, bo nagle to był przykazał uczynić.
2.WUJEK.1923I weselił się Ezechiasz i wszystek lud, dlatego że się wykonała służba Pańska; podobało się bowiem, żeby się to z prędka stało.
3.GDAŃSKA.1881I weselił się Ezechyjasz i wszystek lud z tego, co Bóg ludowi przygotował; bo się ta rzecz była z prędka stała.
4.GDAŃSKA.2017I Ezechiasz wraz z całym ludem radował się z tego, co Bóg przygotował ludowi, gdyż ta rzecz stała się nieoczekiwanie.
5.KRUSZYŃSKICieszył się Ezechiasz i cały naród z tego, co Bóg przygotował ludowi; ta rzecz bowiem była szybko dokonana.
6.TYSIĄCL.WYD5Uradował się wówczas Ezechiasz i cały lud, że Bóg takim duchem natchnął lud, sprawa bowiem została szybko przeprowadzona.
7.BRYTYJKAI uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował, rzecz ta bowiem dokonała się znienacka.
8.POZNAŃSKARadował się Ezechiasz wraz z całym ludem z tego, co Bóg zgotował ludowi, gdyż cała sprawa szybko doszła do skutku.
9.WARSZ.PRASKAEzechiasz radował się z całym ludem z tego, co Jahwe zgotował całemu ludowi. A wszystko stało się tak niespodziewanie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Chiskjasz się weselił, jak również cały lud, z tego powodu, że Bóg to utwierdził ludowi; bo ta rzecz stała się nagle.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHiskiasz wraz z całym ludem cieszył się z tego, co przygotował im Bóg, wszystko to bowiem przebiegło zaskakująco dobrze.