« 2Krn 34:16 2 Księga Kronik 34:17 2Krn 34:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPŚrzebro, jeż naleziono w domu bożem, zgromadzono a dano włodarzom rzemięślnikowym a rozlicznych dział kowaniu”.
2.WUJEK.1923Śrebro, które się nalazło w domu Pańskim, zlali, i dane jest przełożonym nad rzemieślniki i rozmaite roboty czyniącymi.
3.GDAŃSKA.1881Bo zebrawszy pieniądze, które się znalazły w domu Pańskim, oddali je w ręce przystawów i w ręce robotników.
4.GDAŃSKA.2017Zebrali bowiem pieniądze, które znajdowały się w domu PANA, i oddali je do rąk nadzorców i robotników.
5.KRUSZYŃSKIpodnieśli pieniądze, jakie znajdowały się w domu Bożym i dali do rąk dozorujących i do rąk wykonywujących pracę".
6.TYSIĄCL.WYD5Pieniądze znalezione w domu Pańskim wręczyli nadzorcom i robotnikom.
7.BRYTYJKAWysypali oni pieniądze znajdujące się w świątyni Pańskiej i dali je do rąk dozorujących i do rąk wykonawców robót.
8.POZNAŃSKAWydobyli pieniądze, które się znajdowały w Świątyni, i przekazali je nadzorcom i robotnikom.
9.WARSZ.PRASKAWszystkie też pieniądze ze świątyni Jahwe przekazali nadzorcom robót oraz tym, którzy wykonywali prace.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo zebrali pieniądze, które się znalazły w Domu WIEKUISTEGO i oddali je w ręce nadzorców i w ręce robotników.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSrebro zebrane w świątyni PANA wyjęto i przekazano nadzorcom dla wykonujących pracę.