« 2Krn 34:32 2 Księga Kronik 34:33 2Krn 35:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto wymiotał Jozyjasz wszytki ganiebności ze wszech krain synow israhelskich a przykazał wszytkim ostatnim jerusalemskim, aby służyli Panu Bogu swemu po wszytki dni żywota swego a nie otstępowali ot Pana Boga oćcow swych.
2.WUJEK.1923Zniósł tedy Jozyasz wszystkie obrzydłości ze wszystkich krain synów Izraelskich i sprawił, że wszyscy, którzy byli zostali w Izrael, służyli Panu, Bogu swemu. Po wszystkie dni jego nie odstąpili od Pana, Boga ojców swoich.
3.GDAŃSKA.1881Tedy uprzątnął Jozyjasz wszystkie obrzydłości ze wszystkich krain synów Izraelskich, a przywiódł do tego wszystkich, którzy się znajdowali w Izraelu, aby służyli Panu, Bogu swemu. Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.
4.GDAŃSKA.2017Wówczas Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem synów Izraela i zobowiązał wszystkich, którzy się znajdowali w Izraelu, aby służyli PANU, swemu Bogu. Przez wszystkie jego dni nie odstąpili od naśladowania PANA, Boga swoich ojców.
5.KRUSZYŃSKIJozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, jakie należały do synów Izraelowych i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Jahwie, ich Bogu. Przez całe życie swoje nie odstąpili od Jahwe, Boga ich ojców.
6.TYSIĄCL.WYD5Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem Izraelitów i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu, ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców.
7.BRYTYJKAJozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich i nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga ojców swoich.
8.POZNAŃSKAUsunął też Jozjasz wszystkie obrzydliwości z całego kraju synów Izraela i zobowiązał wszystkich, którzy mieszkali w Izraelu, by służyli swemu Bogu, Jahwe. Do końca jego życia nie odstąpili od Jahwe, Boga ojców swoich.
9.WARSZ.PRASKAJozjasz kazał pousuwać wszelkie obrzydliwości z ziemi należącej do synów Izaela, a wszystkich mieszkających w Izraelu zobowiązał, żeby służyli Jahwe, swemu Bogu. I jak długo on żył, rzeczywiście nie oddalali się od Jahwe, Boga swych ojców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jozjasz uprzątnął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich krain synów Israela. I wszystkich, którzy się znajdowali w Israelu, przyprowadził do tego, by służyli WIEKUISTEMU, swemu Bogu. Po wszystkie jego dni nie odstąpili od WIEKUISTEGO, Boga swoich przodków.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem należących do potomków Izraela. Nakazał on wszystkim przebywającym w Izraelu służyć PANU, ich Bogu. Tak też się stało. Do końca jego życia nie odstąpili od PANA, Boga swoich ojców.