« 2Krn 34:31 2 Księga Kronik 34:32 2Krn 34:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa k temu zaklął wszytki, ktorzy byli nalezieni w Jerusalemie i w Benijamin, i uczynili przebywacze jerusalemszczy podle ślubu Pana Boga oćcow swych.
2.WUJEK.1923Poprzysiągł téż o to wszystkie, drugim dwa tysiące i którzy się naleźli w Jeruzalem i w Benjamin: i uczynili obywatele Jerozolimscy według przymierza Pana, Boga ojców swoich.
3.GDAŃSKA.1881I rozkazał stać w tem przymierzu wszystkim, którzy znalezieni byli w Jeruzalemie i w Benjaminie; i czynili obywatele Jeruzalemscy według przymierza Boga, Boga ojców swoich.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy król nakazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jerozolimie i Beniaminie. I mieszkańcy Jerozolimy postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga swoich ojców.
5.KRUSZYŃSKII zalecił stać przy przymierzu wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalem i w Beniaminie; i postępowali mieszkańcy Jeruzalem według przymierza Bożego - Boga ich ojców.
6.TYSIĄCL.WYD5Dał on wszystkim znajdującym się w Jerozolimie i w Beniaminie właściwe stanowisko, a mieszkańcy Jerozolimy zastosowali się do przymierza z Bogiem, Bogiem ich ojców.
7.BRYTYJKAI kazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalemie i w Beniaminie, a mieszkańcy Jeruzalemu postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga ojców ich.
8.POZNAŃSKARozkazał trwać w tym Przymierzu wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalem i [mieszkali] w Beniaminie, i mieszkańcy Jeruzalem postępowali zgodnie z Przymierzem Boga, Boga ojców swoich.
9.WARSZ.PRASKADo przymierza pozwolił przystąpić wszystkim przebywającym wówczas w Jerozolimie oraz na ziemi Beniamina. Od tej pory mieszkańcy Jerozolimy postępowali zgodnie z przymierzem zawartym z Bogiem, Bogiem ich ojców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nakazał pozostawać w tym wszystkim, którzy byli znalezieni w Jeruszalaim i w Binjaminie; zatem obywatele Jeruszalaim czynili według Przymierza Boga Boga swych przodków.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDo przymierza król kazał przystąpić wszystkim, którzy znajdowali się w Jerozolimie i w Beniaminie - i mieszkańcy Jerozolimy postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga swoich ojców.