« 2Krn 34:5 2 Księga Kronik 34:6 2Krn 34:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTakież w mieściech Manasowych i Efraimowych, i Symeonowych aż do Neptalimowych wszytki modły podwrocił.
2.WUJEK.1923Ale i w mieściech Manasse i Ephraim i Symeon aż do Nephthali wszystko powywracał.
3.GDAŃSKA.1881Także i miasta Manasesowe i Efraimowe, i Symeonowe, aż do Neftalima, i pustynie ich okoliczne.
4.GDAŃSKA.2017Podobnie czynił w miastach Manassesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego, wszędzie dokoła za pomocą kilofów.
5.KRUSZYŃSKIW miastach Manassesa, Efraima i Symeona i aż do Neftalego - wśród ich ruin dookoła -
6.TYSIĄCL.WYD5W miastach [pokoleń] Manassesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego, na ich placach
7.BRYTYJKAW miastach Manassesytów, Efraimitów, Symeonitów i aż do ziemi Naftalitów w ich ruinach wokoło
8.POZNAŃSKAPodobnie uczynił w miastach i przynależnych do nich miejscowościach, [w ziemi] Manassego, Efraima, Symeona i aż do Neftalego.
9.WARSZ.PRASKARównież po miastach w pokoleniu Manassesa, Efraima i Symeona aż do Neftalego – wśród ich ruin –
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wraz z miastami Manaszy, Efraima i Szymeona aż do Naftalego, oraz ich okoliczne miecze.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWybrał się także do miast Manassesa, Efraima i Symeona. Dotarł nawet na ziemie Naftalego. Wszędzie, również w okolicznych ruinach,