« 2Krn 34:7 2 Księga Kronik 34:8 2Krn 34:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto osmegonaćcie lata krolewstwa jego, uczyściw ziemię i kościoł boży, posłał Zafana, syna Elchyje a Amazyjasza, książę mieśćskie, a Joa, syna Joas, kanclerze, aby oprawili dom Pana Boga swego.
2.WUJEK.1923Ośmnastego tedy roku królestwa swego, oczyściwszy już ziemię i kościół Pański, posłał Saphana, syna Ezeliaszowego, i Maasyasza, przełożonego miasta, i Joha, syna Joachaz, kanclerza, aby oprawili dom Pana, Boga swego.
3.GDAŃSKA.1881A roku ośmnastego królowania swego, gdy oczyścił ziemię i dom Pański, posłał Safana, syna Azalijaszowego, i Maasajasza, przełożonego miasta, i Joacha, syna Joachazowego, kanclerza, aby naprawiono dom Pana, Boga jego.
4.GDAŃSKA.2017A w osiemnastym roku swego panowania, po oczyszczeniu ziemi i domu PANA, posłał Szafana, syna Azaliasza, Maasejasza, namiestnika miasta, oraz Joacha, syna Joachaza, kronikarza, aby naprawili dom PANA, jego Boga.
5.KRUSZYŃSKIW roku osiemnastym swego panowania, po oczyszczeniu kraju i świątyni, posłał Szafana, syna Acaliachu, Maaseliachu, komendanta miasta i Joaha, syna Joahaza, kanclerza, w celu naprawienia domu Jahwe, Boga jego.
6.TYSIĄCL.WYD5W osiemnastym roku swych rządów, przy oczyszczaniu kraju i świątyni, polecił Szafanowi, synowi Asaliasza, i Maasejaszowi, zarządcy miasta, oraz Joachowi, synowi Joachaza, pisarzowi odnowić dom Pana, Boga swego.
7.BRYTYJKAW osiemnastym roku swego panowania, oczyściwszy kraj i świątynię, wysłał Szafana, syna Asaliasza, Maasejasza, dowódcę miasta i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, ażeby zajęli się naprawą świątyni Pana, swego Boga.
8.POZNAŃSKAW osiemnastym roku swego panowania, gdy już oczyścił ziemię i Świątynię Jahwe, posłał Szafana, syna Acaljahu, i Maasejahu, zarządcę miasta, oraz Joacha, syna Joachaza - kanclerza, by odnowili Świątynię jego Boga, Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAW osiemnastym roku swego panowania, kiedy już zostało ukończone dzieło oczyszczania całego kraju i świątyni Pańskiej, wezwał do siebie Szafana, syna Asaliasza, Maasejasza, zarządcę miasta, oraz Joacha, syna Joachaza, sekretarza, i polecił im odnowić świątynię Jahwe, ich Boga.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A osiemnastego roku swojego panowania, kiedy oczyścił ziemię i Dom WIEKUISTEGO, posłał Szafana, syna Asaliasza; Masejasza, przełożonego miasta, i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, by naprawiono Dom WIEKUISTEGO, jego Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW osiemnastym roku swojego panowania, po oczyszczeniu kraju i świątyni, wysłał Szafana, syna Asaliasza, Maasejasza, zarządcę miasta, i kanclerza Joacha, syna Joachaza, aby zajęli się naprawą świątyni PANA, jego Boga.