« 2Krn 5:9 2 Księga Kronik 5:10 2Krn 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w skrzyni nic inszego nie było, jedno dwie tablice, które był włożył Mojżesz na Horeb, gdy Pan dał zakon synom Izraelowym wychodzącym z Egiptu.
2.GDAŃSKA.1881A nic nie było w skrzyni, tylko dwie tablice, które tam był włożył Mojżesz na Horebie, gdy stanowił przymierze Pan z synami Izraelskimi po wyjściu ich z Egiptu.
3.GDAŃSKA.2017W arce nie było nic oprócz dwóch tablic, które Mojżesz tam włożył na Horebie, gdy PAN zawarł przymierze z synami Izraela po ich wyjściu z Egiptu.
4.KRUSZYŃSKIW arce nie było nic, jak tylko dwie tablice, jakie Mojżesz włożył na Horebie, gdy Bóg zawarł z synami Izraelowymi przymierze po ich wyjściu z Egiptu.
5.TYSIĄCL.WYD5W arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egiptu.
6.BRYTYJKAW Skrzyni zaś nie było nic jak tylko dwie tablice, które tam włożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po wyjściu z Egiptu.
7.POZNAŃSKAW Arce nie było nic oprócz dwóch tablic, które w niej złożył Mojżesz na Chorebie, gdy Jahwe zawierał Przymierze z synami Izraela po ich wyjściu z Egiptu.
8.WARSZ.PRASKAW arce nie było nic oprócz dwóch tablic, które złożył w niej Mojżesz, gdy na górze Horeb Jahwe zawarł przymierze z synami Izraela po ich wyjściu z Egiptu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Skrzyni nie było wiele, jedynie dwie tablice, które Mojżesz włożył na Chorebie, gdy WIEKUISTY ustanowił przymierze z synami Israela, po ich wyjściu z Micraim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWewnątrz skrzyni nie było nic prócz dwóch tablic, które włożył tam Mojżesz na Horebie, gdzie PAN zawarł przymierze z potomkami Izraela po ich wyjściu z Egiptu.