« 2Krn 5:13 2 Księga Kronik 5:14 2Krn 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie mogli kapłani stać i służyć przede mgłą; albowiem chwała Pańska napełniła była dom Boży.
2.GDAŃSKA.1881Tak iż się nie mogli kapłani ostać, i służyć dla onego obłoku; albowiem napełniła była chwała Pańska dom Boży.
3.GDAŃSKA.2017Tak że kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić służbę, z powodu tego obłoku, bo chwała PANA napełniła dom Boży.
4.KRUSZYŃSKIKapłani nie mogli pozostać dla obsługi spowodu obłoku, chwała bowiem Jahwe wypełniła dom Boży.
5.TYSIĄCL.WYD5tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą.
6.BRYTYJKATak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę, z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana.
7.POZNAŃSKAI nie mogli tam pozostać kapłani, by dopełnić swej służby, z powodu obłoku, gdyż Chwała Jahwe wypełniała Dom Boży.
8.WARSZ.PRASKAKapłani nie mogli już dłużej pozostać wewnątrz, żeby sprawować swoją służbę, bo wszystko przenikał obłok. Chwała Jahwe wypełniła bowiem całą świątynię Bożą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak, że kapłani nie mogli utrzymać pozycji stojącej i pełnić służbę z powodu tego obłoku; bowiem Dom Boga napełniła chwała WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ powodu tego obłoku chwały PANA, który napełnił świątynię, kapłani nie mogli tam ustać ani pełnić służby.