« 2Krn 5:14 2 Księga Kronik 6:1 2Krn 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy Salomon: Pan obiecał, że miał mieszkać we mgle:
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Salomon: Pan powiedział, iż mieszkać miał we mgle.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy przemówił Salomon: PAN powiedział, że będzie mieszkać w mroku.
4.KRUSZYŃSKIPodówczas rzekł Salomon: "Jahwe rzekł, że mieszkać będzie w obłoku!
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przemówił Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze.
6.BRYTYJKAWtedy Salomon rzekł:
7.POZNAŃSKAI rzekł wtedy Salomon: - Jahwe powiedział, że będzie mieszkał w ciemności.
8.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Salomon; Jahwe pragnie zamieszkać w mrokach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Salomon rzekł: WIEKUISTY powiedział, że przebywa w chmurze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Salomon odezwał się w te słowa: PAN oznajmił, że będzie mieszkał w mroku!