« 2Krn 9:11 2 Księga Kronik 9:12 2Krn 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A król Salomon dał królowéj Sabie wszystko, czego chciała i czego żądała, a daleko więcéj, niż co była do niego przyniosła: która wróciwszy się jechała do ziemie swéj z służebniki swymi.
2.GDAŃSKA.1881Król także Salomon dał królowej z Saby wszystko, czego chciała, i czego żądała, oprócz nagrody za to, co była przyniosła do króla. Potem się wróciła, i odjechała do ziemi swej, ona i słudzy jej.
3.GDAŃSKA.2017Król Salomon dał królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i o co poprosiła, nie licząc daru za to, co przyniosła do króla. Potem odjechała i wróciła do swojej ziemi razem ze swoimi sługami.
4.KRUSZYŃSKIKról Salomon dał królowej Szeby wszystko, czegokolwiek zapragnęła, o co prosiła, niezależnie od nagrody za to, co przywiozła królowi. Po tym powróciła wraz ze sługami swoimi do swego kraju.
5.TYSIĄCL.WYD5Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, do czego okazała upodobanie i czego pragnęła, i dał jej więcej, aniżeli sama przywiozła królowi. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swymi sługami.
6.BRYTYJKAKról Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła, co sobie życzyła, znacznie więcej niż to, co ona przywiozła królowi. Potem wybrała się w drogę powrotną i odjechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami.
7.POZNAŃSKAKról Salomon dał też królowej Saby wszystko, czegokolwiek zapragnęła i o co prosiła, znacznie więcej niż ona sama przywiozła królowi. Po czym zaraz ze swym orszakiem powróciła do swego kraju.
8.WARSZ.PRASKAKról Salomon zaś dał królowej Sabie wszystko, czego tylko zapragnęła lub o co wyraźnie go poprosiła – wszystkiego znacznie więcej niż to, co ona przekazała w darze królowi. Potem ruszyła w drogę i udała się, razem ze swymi sługami, do własnej krainy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król Salomon dał także królowej Szeby przedmioty pożądania, które chciała i o które prosiła; a sam sobie zachował to, co przyniosła dla króla. Potem się wróciła i odjechała do swej ziemi; ona i jej słudzy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Salomon, ze swojej strony, podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i o co poprosiła. Jego dary przewyższały to, co ona przywiozła królowi. Potem królowa wyruszyła w drogę i w towarzystwie swojego orszaku udała się do swojego kraju.