« 2Krn 9:7 2 Księga Kronik 9:8 2Krn 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBądź Pan Bog twoj pożegnany, jen cię chciał wspłodzić krolem na stolcu swem, Pana Boga twego. Bo zaiste Bog miłuje Israhela a chce zbawić ji na wieki, przeto ustawił cię krolem nad nim, aby czynił sądy i prawdę.
2.WUJEK.1923Niechajże będzie Pan, Bóg twój, błogosławiony, który cię raczył postanowić na stolicy swéj królem Pana, Boga twego. Iż Bóg miłuje Izraela i chce go zachować na wieki, przeto cię postanowił królem nad nim, abyś czynił sądy i sprawiedliwość.
3.GDAŃSKA.1881Niechże będzie Pan, Bóg twój, błogosławiony, który cię sobie upodobał, aby cię posadził na stolicy swojej za króla przed Panem, Bogiem twoim. Dla tego, iż umiłował Bóg twój Izraela, aby go umocnił na wieki, przetoż postanowił cię nad nimi za króla, abyś czynił sąd i sprawiedliwość.
4.GDAŃSKA.2017Niech będzie błogosławiony PAN, twój Bóg, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na swoim tronie jako króla dla PANA, twojego Boga. A ponieważ twój Bóg umiłował Izraela, aby go umocnić na wieki, dlatego ustanowił cię królem nad nimi, abyś czynił sąd i sprawiedliwość.
5.KRUSZYŃSKIBłogosławiony Jahwe, Bóg twój, który upodobał sobie w tobie i posadził cię na tronie swoim, jako króla dla Jahwe, Boga twego! Przez miłość Boga twego do Izraela, aby trwał na wieki, ustanowił cię nad nimi królem, abyś spełniał prawo i sprawiedliwość".
6.TYSIĄCL.WYD5Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na swoim tronie jako króla [oddanego] Panu, Bogu swemu. Z miłości, jaką twój Bóg żywi względem Izraela, [chcąc] zapewnić mu trwanie na wieki, ustanowił cię nad nim królem, abyś wykonywał prawo i sprawiedliwość.
7.BRYTYJKANiech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na swoim tronie jako króla z ramienia Pana, Boga twego; dlatego że Bóg twój umiłował Izraela, aby się ostał na wieki, ustanowił cię nad nimi królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość.
8.POZNAŃSKANiech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg twój, który mając upodobanie w tobie posadził cię na swym tronie jako króla przed Jahwe, Bogiem twoim. To dlatego, że Bóg twój, miłując Izraela i chcąc go umocnić na wieki, ustanowił cię królem nad nim, abyś pełnił prawo i sprawiedliwość.
9.WARSZ.PRASKANiech będzie błogosławiony Jahwe, twój Bóg, za to, że znalazł upodobanie w tobie i posadził cię na tronie jako króla [służącego] Jahwe, twojemu Bogu. Twój Bóg ustanowił cię królem nad całym Izraelem, abyś przestrzegał prawa i sprawiedliwości, dlatego że miłuje On ten naród i pragnie, żeby trwał na wieki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech będzie wysławiony WIEKUISTY, twój Bóg, który cię sobie upodobał, aby przed WIEKUISTYM, twoim Bogiem, posadzić cię na Swym tronie za króla. Twój Bóg umiłował Israela i aby go umocnić na wieki, ustanowił cię królem nad nimi, byś czynił sąd i sprawiedliwość.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech będzie błogosławiony PAN, twój Bóg, który cię sobie upodobał i posadził na swoim tronie, jako króla panującego w imieniu PANA, swojego Boga. To dzięki miłości Boga do Izraela, aby na wieki utwierdzić ten kraj, On ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość.