« 2Krn 9:8 2 Księga Kronik 9:9 2Krn 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI dała krolowi dwadzieścia a sto liber złota a wiele lektwarzow i kamienia drogiego. Nie były tako lektwarze widany jako ty, ktore dała krolowa Saba Salomonowi.
2.WUJEK.1923I dała królowi sto i dwadzieścia talentów złota i bardzo wiele rzeczy wonnych i kamienia bardzo drogiego: nie było takowych rzeczy wonnych, jako te, które królowa Saba dała królowi Salomonowi.
3.GDAŃSKA.1881I dała królowi sto i dwadzieścia talentów złota, i rzeczy wonnych bardzo wiele, i kamienia drogiego; a nieprzyszło nigdy więcej takich rzeczy wonnych, jakie dała królowa z Saby królowi Salomonowi.
4.GDAŃSKA.2017I dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo wiele wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przywieziono takich wonności, jakie królowa Saby dała królowi Salomonowi.
5.KRUSZYŃSKIDała królowi sto dwadzieścia talentów złota, wielkie mnóstwo pachnideł i kamieni kosztownych. Nie było więcej takich pachnideł, jakie królowa z Szeby dała królowi Salomonowi.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie było więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi.
7.BRYTYJKAPo czym podarowała królowi sto dwadzieścia talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. I nigdy już nie było takich wonności jak te, które królowa Saby podarowała królowi Salomonowi.
8.POZNAŃSKAI ofiarowała królowi sto dwadzieścia talentów złota, a także bardzo wiele wonności i drogich kamieni. A nie było nigdy wonności równych tym, jakie wówczas królowa Saby ofiarowała królowi Salomonowi.
9.WARSZ.PRASKAPotem wręczyła królowi sto dwadzieścia talentów złota oraz bardzo wielką ilość wonności i drogich kamieni. Nigdy nie zgromadzono naraz tyle wonności, ile królowa Saby przekazała królowi Salomonowi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dała królowi sto dwadzieścia talentów złota, bardzo wiele wonnych rzeczy i drogiego kamienia; nigdy nie położono takich wonnych rzeczy, jakie dała królowa Szeby królowi Salomonowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem królowa podarowała królowi sto dwadzieścia talentów złota oraz bardzo wiele wonności i drogich kamieni. Nikt już potem nie przywiózł takich wonności jak te, które królowa Saby podarowała królowi Salomonowi.