« 2Krn 9:9 2 Księga Kronik 9:10 2Krn 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle i sługi Iramowy z sługami Salomonowymi przynieśli złoto z Ofir a drzewie cisowe i kamienia przedrogiego,
2.WUJEK.1923Lecz i słudzy Hiram z sługami Salomonowymi przynieśli złota z Ophir i drzewa thynowego i kamienia bardzo dorgiego:
3.GDAŃSKA.1881Nadto i słudzy Hiramowi, i słudzy Salomonowi, którzy byli przywieźli złota z Ofir, przywieźli i drzewa almugimowego, i kamienia drogiego.
4.GDAŃSKA.2017Ponadto słudzy Hurama i słudzy Salomona, którzy przywieźli złoto z Ofiru, sprowadzili także drzewa sandałowe i drogocenne kamienie.
5.KRUSZYŃSKISłudzy Hirama wraz ze sługami Salomona, którzy przywieźli złoto z Ofiru, przywieźli również drzewo sandałowe i drogie kamienie.
6.TYSIĄCL.WYD5Także słudzy Hurama i słudzy Salomona, którzy przywozili złoto z Ofiru, sprowadzali drewno sandałowe i drogocenne kamienie.
7.BRYTYJKARównież słudzy Churama i słudzy Salomona, którzy sprowadzali złoto z Ofiru, przywozili drzewo sandałowe oraz drogie kamienie;
8.POZNAŃSKAPrócz tego również słudzy Chirama i Salomona, którzy przywozili z Ofiru złoto, przywieźli także drzewo sandałowe i drogie kamienie.
9.WARSZ.PRASKASłudzy Hurama oraz słudzy Salomona, którzy dostarczyli z Ofiru złoto, przywieźli także drewno sandałowe i drogie kamienie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto słudzy Churama i słudzy Salomona, co przywieźli złoto z Ofiru, przywieźli i drzewo almugowe oraz drogie kamienie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłudzy Churama i słudzy Salomona, którzy sprowadzali z Ofiru złoto, sprowadzali też drewno sandałowe oraz drogie kamienie.