« Ezdr 10:43 Księga Ezdrasza 10:44 Nehe 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPCi wszytcy byli spojmali żony sobie z cudzego rodu a były żony jich, jeż były zrodziły syny.
2.WUJEK.1923Ci wszyscy wzięli byli żony obce: a były z nich niewiasty, które były porodziły syny.
3.GDAŃSKA.1881Ci wszyscy pojęli byli żony obce; a były między niemi niewiasty, które im narodziły synów.
4.GDAŃSKA.2017Ci wszyscy pojęli obce żony. A były wśród nich żony, które urodziły im dzieci.
5.KRUSZYŃSKICi wszyscy pojęli żony obce, a były między nimi niewiasty, które posiadały dzieci.
6.TYSIĄCL.WYD5Oni wszyscy wzięli za żony kobiety obcoplemienne. A byli między nimi tacy, którzy zgłosili żony i zgłosili synów.
7.BRYTYJKAWszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, a teraz odprawili i żony, i dzieci.
8.POZNAŃSKACi wszyscy pojęli cudzoziemskie żony, a niektórzy mieli z nimi synów.
9.WARSZ.PRASKAWszyscy ci wzięli sobie kiedyś za żony kobiety cudzoziemskie. Wśród nich byli też tacy, którzy zgłosili nie tylko swoje żony, ale i synowe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci wszyscy pojęli obce żony; a były między nimi niewiasty, co urodziły synów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, lecz odprawili je wraz z ich dziećmi.