« Ezdr 4:10 Księga Ezdrasza 4:11 Ezdr 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(Ten jest wypis listu, który posłali do niego): Artaxerxowi królowi słudzy twoi, mężowie, którzy za rzeką, zdrowia życzą:
2.GDAŃSKA.1881A tenci jest przepis listu, który posłali do Artakserksesa króla:
3.GDAŃSKA.2017To jest odpis listu, który posłali do króla Artakserksesa – Twoi słudzy, ludzie mieszkający za rzeką – otóż:
4.KRUSZYŃSKIOto odpis listu, który wysłali do samego króla Artakserksesa: "Słudzy twoi, ludzie z drugiej strony rzeki, i t. d.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto odpis listu, który oni posłali do niego: Do króla Artakserksesa słudzy twoi, mężowie z Transeufratei. A teraz:
6.BRYTYJKAA to jest odpis listu, który posłali do niego: Do króla Artakserksesa. Słudzy twoi, mężowie, mieszkający za Eufratem. Otóż tak:
7.POZNAŃSKAodpis listu, który do niego wysłali: "Do króla Artakserksesa, twoi słudzy, mieszkańcy kraju za Eufratem! A teraz:
8.WARSZ.PRASKAA oto odpis listu, który wysłali: Do króla Artakserksesa – jego słudzy, mieszkający po drugiej stronie Rzeki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto odpis listu, który do niego posłali, do króla Artakserksesa:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDo króla Artachszasta (jest to odpis pisma, które zostało do niego wysłane).Twoi słudzy zza Eufratu donoszą: