« Ezdr 4:7 Księga Ezdrasza 4:8 Ezdr 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Reum Beelteem i Samsaj sarz napisali list jeden o Jeruzalem do Artaxerxa króla takowy:
2.GDAŃSKA.1881Rechum kanclerz, i Symsaj pisarz napisali list jeden przeciwko Jeruzalemowi do Artakserksesa króla w ten sposób:
3.GDAŃSKA.2017Kanclerz Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa list przeciwko Jerozolimie następującej treści:
4.KRUSZYŃSKIRehum wielkorządca i Szimszaj sekretarz, napisali jeden list przeciwko Jerozolimie do Artakserksesa króla w ten sposób:
5.TYSIĄCL.WYD5Komendant Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jerozolimie list tej treści:
6.BRYTYJKAA dowódca Rechum i sekretarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jeruzalemowi list tej treści:
7.POZNAŃSKAZarządca Rechum i pisarz Szimszaj skierowali do króla Artakserksesa list przeciwko Jeruzalem następującej treści:
8.WARSZ.PRASKAZarządca zaś Rechum i pisarz Szimszaj napisali do Artakserksesa taki list w sprawie Jerozolimy:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś raport do króla Artakserksesa, jako jeden list przeciwko Jeruszalaim, napisali: pan Rechum i pisarz Szimszaj.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTakże kanclerz Rechum i sekretarz Szimszaj napisali do Artachszasta, króla Persji, pismo przeciw Jerozolimie. Miało ono następującą treść: