« Nehe 2:10 Księga Nehemiasza 2:11 Nehe 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przyszedłem do Jerusalem a byłem tu za trzy dni,
2.WUJEK.1923I przyjechałem do Jeruzalem i byłem tam przez trzy dni.
3.GDAŃSKA.1881Zatem przyszedłszy do Jeruzalemu, mieszkałem tam przez trzy dni.
4.GDAŃSKA.2017Gdy więc przyszedłem do Jerozolimy, spędziłem tam trzy dni.
5.KRUSZYŃSKIPrzybyłem do Jeruzalem, a spędziwszy tam trzy dni,
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam trzy dni.
7.BRYTYJKAPrzybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam trzy dni,
8.POZNAŃSKAI tak przybyłem do Jeruzalem, a po trzydniowym tam pobycie
9.WARSZ.PRASKAPrzybyłem do Jerozolimy i spędziłem tam trzy dni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy przyszedłem do Jeruszalaim, mieszkałem tam trzy dni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu przybyłem do Jerozolimy. Po trzech dniach pobytu