« Est 4:9 Księga Estery 4:10 Est 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która mu odpowiedziała i kazała, żeby powiedział Mardocheuszowi:
2.GDAŃSKA.1881I rzekła Estera do Atacha, wskazując przezeń do Mardocheusza:
3.GDAŃSKA.2017I Estera odpowiedziała Hatakowi i poleciła mu iść do Mardocheusza:
4.CYLKOWEstera wszakże dała Hathachowi ponowne ustne zlecenie do Mardechaja:
5.KRUSZYŃSKIEstera kazała Hatakh owi, aby powiedział Mardocheuszowi:
6.TYSIĄCL.WYD5Estera odpowiedziała Hatakowi, polecając mu iść do Mardocheusza:
7.BRYTYJKAOdpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami:
8.POZNAŃSKAEstera rozkazała Hatakowi przekazać [jeszcze raz] następujące słowa Mardocheuszowi:
9.WARSZ.PRASKAPosłała tedy Estera po raz drugi Hataka do Mardocheusza i kazała mu powiedzieć:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Estera ponownie dała Hathachowi ustne zlecenie dla Mardechaja:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Estera odesłała go z powrotem z taką wiadomością: