« Est 4:4 Księga Estery 4:5 Est 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zawoławszy Athach rzezańca, którego jéj był król dał za służebnika, rozkazała mu, aby szedł do Mardocheusza a dowiedział się od niego, przeczby to czynił.
2.GDAŃSKA.1881Tedy zawoławszy Estera Atacha, jednego z komorników królewskich, którego jej był dał za sługę, rozkazała mu z strony Mardocheusza, aby się dowiedział, co i przeczby to było.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Estera zawołała Hataka, jednego z eunuchów króla, którego on dał jej do posługi, i rozkazała mu pójść do Mardocheusza, aby się dowiedział, co to ma znaczyć i dlaczego tak się stało.
4.CYLKOWWezwała tedy Estera Hathacha, jednego z podkomorzych królewskich, którego jej był do służby wyznaczył i dała mu zlecenie do Mardechaja, aby się od tegoż dowiedział co to ma znaczyć i czemu się to dzieje.
5.KRUSZYŃSKITedy Estera przywołała Hatakha, jednego z rzezańców, którego król postawił przy niej i kazała mu zasięgnąć wiadomości u Mardocheusza, co oznacza ta żałoba.
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Estera zawołała Hataka, który spośród eunuchów królewskich usługiwał jej osobiście, i posłała go do Mardocheusza, aby się dowiedzieć, co to [znaczy] i dlaczego [tak czyni].
7.BRYTYJKAWtedy Estera przywołała Hatacha, jednego z eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania, i kazała mu pójść do Mordochaja dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to.
8.POZNAŃSKAPrzywołała więc Estera Hataka, jednego z eunuchów królewskich, przydzielonego jej do posługi, i wysłała go do Mardocheusza, aby się dowiedział, co to ma znaczyć i dlaczego to się stało.
9.WARSZ.PRASKAWtedy Estera wezwała do siebie Hataka, którego przydzielił jej król do specjalnych posług. Posłała go do Mardocheusza, żeby się dowiedział co zaszło, że zachowuje się on tak dziwnie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Estera wezwała jednego z podkomorzych królewskich Hathacha, którego król jej wyznaczył do służby i dała mu zlecenie do Mardechaja, aby się od niego dowiedział co to ma znaczyć i czemu tak się dzieje?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Estera przywołała Hataka, jednego z eunuchów króla, oddanego jej do posług. Rozkazała mu pójść do Mordochaja i dowiedzieć się, o co chodzi i dlaczego tak się zachowuje.