« Est 4:17 Księga Estery 5:1 Est 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A trzeciego dnia oblekła się Esther w ubiór królewski i stanęła w sieni domu królewskiego, która była wewnątrz przeciw pokojowi królewskiemu; a on siedział na stolicy swéj w sali sądowéj w pałacu przeciwko drzwiom domu.
2.GDAŃSKA.1881A dnia trzeciego ubrawszy się Ester w ubiór królewski, stanęła w sieni wewnętrznej domu królewskiego przeciw pałacowi królewskiemu. A król siedział na stolicy królewskiej swojej w pałacu królewskim przeciwko drzwiom domu.
3.GDAŃSKA.2017Trzeciego dnia Estera ubrała się w szaty królowej, stanęła na wewnętrznym dziedzińcu domu króla, naprzeciw domu króla. A król siedział na swoim królewskim tronie w domu króla naprzeciw bramy domu.
4.CYLKOWDnia trzeciego tedy włożyła Estera strój królewski i stanęła w dworcu wewnętrznym pałacu królewskiego, wprost pałacu królewskiego, podczas gdy król siedział na stolicy swej królewskiej, w pałacu królewskim wprost wejścia do pałacu.
5.KRUSZYŃSKIDnia trzeciego Estera ubrała się w szaty królewskie i stanęła na dziedzińcu wewnętrznym królewskiego pałacu, naprzeciwko pałacu króla. Król siedział na swym tronie królewskim w pałacu królewskim na prost otwartych drzwi pałacu.
6.TYSIĄCL.WYD5Trzeciego dnia Estera ubrała się po królewsku i weszła na wewnętrzny dziedziniec domu królewskiego, naprzeciw pokojów króla. Król siedział wtedy na królewskim tronie w sali królewskiej naprzeciw bramy wejściowej pałacu.
7.BRYTYJKATrzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego naprzeciw pałacu królewskiego, król zaś siedział na swoim królewskim tronie w pałacu królewskim naprzeciw wejścia do pałacu.
8.POZNAŃSKADnia trzeciego Estera przywdziała szaty królewskie i stanęła w wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego, [w miejscu] naprzeciw komnat królewskich. Król siedział na tronie w sali królewskiej naprzeciw podwoi prowadzących do pałacu.
9.WARSZ.PRASKATrzeciego dnia ubrała się Estera w swoje szaty królewskie i poszła na wewnętrzny dziedziniec pałacowy, znajdujący się tuż przed domem króla. Król siedział na tronie na wprost wejścia w swoim królewskim domu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś trzeciego dnia Estera włożyła królewski strój i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu, naprzeciwko królewskiego pałacu; podczas gdy w pałacu, na wprost wejścia do pałacu, król siedział na swoim królewskim tronie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzeciego dnia Estera włożyła na siebie szaty królowej i stanęła na dziedzińcu wewnętrznym, naprzeciw pałacu króla. Król siedział właśnie na swym królewskim tronie w pałacu królewskim, naprzeciw wejścia do pałacu.