« Est 5:6 Księga Estery 5:7 Est 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któremu Esther odpowiedziała: Żądanie moje i prośba ta jest:
2.GDAŃSKA.1881Na to odpowiedziała Ester, i rzekła: Żądość moja, i prośba moja ta jest:
3.GDAŃSKA.2017Na to Estera odpowiedziała: Oto moje życzenie i moja prośba:
4.CYLKOWI odpowiedziała Estera, i rzekła: Oto prośba moja, i życzenie moje:
5.KRUSZYŃSKIA odpowiadając Estera, rzekła: "Oto moje pytanie i moja prośba:
6.TYSIĄCL.WYD5Na to odpowiedziała Estera, mówiąc: Oto życzenie moje i moja prośba:
7.BRYTYJKAW odpowiedzi rzekła Estera: Moja prośba i moje życzenie:
8.POZNAŃSKAEstera odpowiedziała tymi słowy: - Moja prośba i życzenie?
9.WARSZ.PRASKAWtedy odpowiedziała Estera: Oto moja prośba i moje największe pragnienie:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Estera odpowiadając, rzekła: Oto moja prośba i moje życzenie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do mojej prośby i mojego życzenia - odpowiedziała Estera -