« Hiob 1:19 Księga Hioba 1:20 Hiob 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy Job wstał i rozdarł szaty swoje, i ogoliwszy głowę, upadłszy na ziemię, pokłonił się,
2.GDAŃSKA.1881Tedy wstał Ijob, i rozdarł płaszcz swój, i ogolił głowę swą, a upadłszy na ziemię, uczynił Panu pokłon,
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, ogolił swoją głowę, potem upadł na ziemię i oddał pokłon;
4.CYLKOWTedy powstał Ijob i rozdarł płaszcz swój i ostrzygł głowę swoję; poczem padł na ziemię i ukorzył się,
5.KRUSZYŃSKIWstał tedy Job, a rozdarłszy płaszcz swój, ogolił swoją głowę, a rzuciwszy się na ziemię, oddał pokłon
6.TYSIĄCL.WYD5Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon
7.BRYTYJKAWtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę; potem padł na ziemię i oddał pokłon,
8.POZNAŃSKAWówczas Job wstał, rozdarł szatę swoją, ogolił głowę, rzucił się na ziemię i tak pozostał.
9.WARSZ.PRASKAPowstał wtedy z miejsca Hiob, rozdarł szaty, ostrzygł sobie głowę, padł na ziemię i zaczął się modlić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Ijob powstał, rozdarł swój płaszcz i ostrzygł swoją głowę; po czym padł na ziemię i się ukorzył.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Job wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu.