« Hiob 14:12 Księga Hioba 14:13 Hiob 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ktoby mi to dał, abyś mię zakrył w piekle i zataił mię, ażby przeminęła zapalczywość twoja, i naznaczył mi czas, w którymbyś na mię spomniał?
2.GDAŃSKA.1881Obyżeś mię w grobie ukrył i utaił, ażby się uciszył gniew twój, a iżbyś mi zamierzył kres, kędy chcesz wspomnieć na mię!
3.GDAŃSKA.2017Obyś mnie w grobie ukrył i schował, aż twój gniew się uciszy, wyznaczył mi czas i wspomniał na mnie.
4.CYLKOWGdybyś mnie też w otchłani schował, ukrył mnie, póki się gniew Twój nie uśmierzy; gdybyś oznaczył mi kres, a następnie wspomniał o mnie!
5.KRUSZYŃSKIO, gdybyś mnie ukrył w podziemiu, aż się gniew twój uciszy, gdybyś mi wyznaczył kres, gdy wspomnieć chcesz o mnie!
6.TYSIĄCL.WYD5O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi wyznaczył, kiedy mnie wspomnisz!
7.BRYTYJKAObyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie!
8.POZNAŃSKAO gdybyś mnie w Szeolu przechował, tam mnie ukrył, aż gniew Twój przeminie, i czas mi wyznaczył, gdy przypomnisz sobie o mnie.
9.WARSZ.PRASKAGdybyś tak ukrył mnie w zaświatach i zachował przed Twoim gniewem; gdybyś mi trochę czasu zostawił i dopiero potem wrócił do mnie!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, gdybyś mnie schował w Krainie Umarłych okrył mnie, dopóki nie uśmierzy się Twój gniew; gdybyś mi wyznaczył kres, a potem o mnie wspomniał!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITObyś tak mnie skrył w świecie zmarłych, schował mnie, aż ustanie Twój gniew, wyznaczył mi granicę - lecz potem wspomniał o mnie!