« Hiob 14:13 Księga Hioba 14:14 Hiob 14:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co mniemasz: umarły człowiek znowu żyć będzie? po wszystkie dni, których teraz żołduję, czekam, aż przyjdzie odmienienie moje.
2.GDAŃSKA.1881Gdy umrze człowiek, izali żyć będzie? Po wszystkie dni wymierzonego czasu mego będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej.
3.GDAŃSKA.2017Gdy człowiek umrze, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana.
4.CYLKOWGdy umiera człowiek czyż znowu ożyje? Przez wszystkie dni służby mojej bym wtedy wytrwał, póki by nie nadeszło wyzwolenie moje.
5.KRUSZYŃSKIJeśli człowiek umiera, czyż może ożyć! Przez wszystkie dni wymierzonego mi czasu będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana moja!
6.TYSIĄCL.WYD5Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej służby, aż moja zmiana nadejdzie.
7.BRYTYJKAGdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.
8.POZNAŃSKAA czyż człowiek może umrzeć, a potem ożyć? Po wszystkie dni mej służby będę czekał, aż wybije godzina mej zmiany.
9.WARSZ.PRASKALecz czy ożyje ten, kto umarł? Czekałbym przez wszystkie dni mego bojowania na tę chwilę, kiedy powstanę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy człowiek umiera, to czy znowu ożyje? Jeśli tak, wtedy bym wytrwał przez wszystkie dni mej służby, aż by nadeszło moje wyzwolenie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo człowiek, gdy umrze, czy ożyje? Będę czekał po wszystkie dni mego znoju, aż przyjdzie kolej na mnie.