« Hiob 19:15 Księga Hioba 19:16 Hiob 19:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wołałem sługi mego, a nie odpowiedział, usty własnemi praszałem go.
2.GDAŃSKA.1881Wołamli na sługę mego, nie ozywa mi się, chociaż go proszę ustami memi.
3.GDAŃSKA.2017Wołałem na swego sługę, ale on się nie odzywa, chociaż go błagam swoimi ustami.
4.CYLKOWGdy wołam sługę mojego nie odzywa się, choć go błagam usty mojemi.
5.KRUSZYŃSKIWołam na sługę mego, a on mi nie odpowiada, chociaż proszę go ustami swymi.
6.TYSIĄCL.WYD5Na sługę wołałem, a nie odpowiada, me usta musiały go prosić,
7.BRYTYJKAGdy wołam na mego sługę, nie odzywa się; sam muszę go błagać.
8.POZNAŃSKAWołam mego sługę, on nie odpowiada, własnymi usty muszę go prosić usilnie.
9.WARSZ.PRASKAGdy mego sługę wołam, nawet nie odpowie, muszę go sam o wszystko ciągle błagać.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy wołam mojego sługę – nie odzywa się, choć go błagam moimi ustami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wołam mego sługę, ten milczy; muszę go wręcz błagać o przysługę.