« Hiob 22:20 Księga Hioba 22:21 Hiob 22:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zezwól mu tedy i miéj pokój, a przez to będziesz miał pożytki najlepsze.
2.GDAŃSKA.1881Przyuczaj się, proszę, z nim przestawać, a uczyń sobie z nim pokój: boć się tak będzie szczęściło.
3.GDAŃSKA.2017Zapoznaj się z nim i zawrzyj z nim pokój, bo będzie ci się szczęściło.
4.CYLKOWBądźże zgodny z Nim a zachowaj pokój, przytem jedynie spotka cię dobro.
5.KRUSZYŃSKIPogódź się więc z Bogiem i uspokój się, dobro twoje będzie ci zwrócone.
6.TYSIĄCL.WYD5Pojednaj się, zawrzyj z Nim pokój, a dobra do ciebie powrócą.
7.BRYTYJKAPogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój! W ten sposób poprawisz swoją dolę.
8.POZNAŃSKAPojednaj się więc z Nim i bądź szczęśliwy, a dobra twoje będą ci oddane.
9.WARSZ.PRASKAPojednaj się z Nim raczej, zawrzyj pokój, bo tylko w ten sposób znów posiądziesz dobro.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądź z Nim zgodny oraz zachowaj pokój; jedynie przy tym spotka cię dobro.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPogódź się zatem z Bogiem, pojednaj się z Nim i niech zawita u ciebie powodzenie.