« Hiob 24:14 Księga Hioba 24:15 Hiob 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oko cudzołożnika strzeże ciemności, mówiąc: Nie ujrzy mię oko: i zakryje oblicze swoje.
2.GDAŃSKA.1881Oko cudzołożnika pilnuje zmierzku, mówiąc: Nie ujrzy mię nikt; i zakrywa oblicze swe.
3.GDAŃSKA.2017Oko cudzołożnika czeka na zmierzch, mówiąc: Nikt mnie nie zobaczy, i zakrywa on swoje oblicze.
4.CYLKOWOko cudzołóżcy pilnuje zmierzchu, mówiąc: niechaj mnie żaden wzrok nie ujrzy, a zasłonę na oblicze kładzie.
5.KRUSZYŃSKIOko cudzołożnika zmierzchu pilnuje, mówiąc: "Nikt mnie nie zobaczy", nakładając na twarz zasłonę.
6.TYSIĄCL.WYD5Pilnuje mroku wzrok cudzołożnika; mówi sobie: Mnie oko nie dojrzy, na twarz zasłonę nakłada.
7.BRYTYJKAOko cudzołożnika czeka na zmierzch, myśli on: nie dostrzeże mnie żadne oko, i na twarz kładzie zasłonę.
8.POZNAŃSKAOko lubieżnika czyha w mroku, mówi on sobie: "Nikt mnie nie spostrzeże" i zasłonę na twarz zarzuca.
9.WARSZ.PRASKANa zmrok czeka też cudzołożnik i mówi: Nie może mnie dojrzeć żadne ludzkie oko. Niech ciemność będzie mej twarzy osłoną.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oko cudzołożnika pilnuje zmierzchu, mówiąc: Nie ujrzy mnie żaden wzrok, bo na twarz położyłem zasłonę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCudzołożnik wypatruje zmierzchu, liczy na to, że nikt go nie dostrzeże i zakłada zasłonę na twarz.