« Hiob 24:15 Księga Hioba 24:16 Hiob 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Podkopywa w ciemności domy, jako się byli za dnia zmówili, i nie znali światła.
2.GDAŃSKA.1881Podkopywają w ciemności domy, które sobie naznaczyli, i nienawidzą światła.
3.GDAŃSKA.2017W ciemności podkopują domy, które sobie za dnia oznaczyli, nie znają światła.
4.CYLKOWWłamują się w ciemności do domów, które za dnia sobie naznaczyli, znać nie chcą światła.
5.KRUSZYŃSKIW ciemności domy podkopują, za dnia się ukrywają: światła nie znają.
6.TYSIĄCL.WYD5W ciemnościach włamuje się do domów. Za dnia tacy się kryją, światła znać oni nie chcą.
7.BRYTYJKAW ciemności włamują się do domów; w dzień dobrze się zamykają, oni wszyscy nie chcą znać światła.
8.POZNAŃSKAPodczas ciemności domy podkopują, które za dnia sobie oznaczają, bo światła oni nie znoszą.
9.WARSZ.PRASKANocami wchodzą do domów, a przez dzień cały zostają w ukryciu, bo nie znoszą dziennego światła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ciemności włamują się do domów, które za dnia wyznaczyli; nie chcą znać światła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWłamują się po ciemku do domów, a za dnia zaszywają się głęboko, nawet nie chcą pokazać się w świetle.