« Psal 102:16 Księga Psalmów 102:17 Psal 102:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:18) Weźrzał na modlitwę śmiernych i nie wzgardzał modlitw jich.
2.PS.PUŁAWSKI(101:18) Weźrzał na modlitwę pokornych i nie wzgardził modlitwą jich.
3.WUJEK.1923(102:18) Wejrzał na modlitwę poniżonych, i nie wzgardził ich prośbą.
4.GDAŃSKA.1881(102:18) Gdy wejrzy na modlitwę poniżonych, nie gardząc modlitwą ich.
5.GDAŃSKA.2017Przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich modlitwą.
6.PS.BYCZ.1854(102:18) On-się-obróci, do modlitwy opuszczonych, i-nie wzgardzi prośbą-ich.
7.GÖTZE.1937(102:18) Zwróci się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi modlitwą ich.
8.CYLKOW(102:18) Zwróci się do modlitwy opuszczonego i nie pogardzi modlitwą ich.
9.KRUSZYŃSKI(102:18) Wejrzał na prośbę nędznych i nie pogardził modlitwą ich.
10.ASZKENAZY (102:18) Nakłonił się ku modlitwie osamotnionego i modlitwą ich nie wzgardził.
11.SZERUDA(102:18) Przychylił się do modlitwy nędzarzy i nie pogardził ich prośbą.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:18) skłoni się ku modlitwie ubogich i nie odrzuci ich modłów.
13.TYSIĄCL.WYD5(102:18) przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów.
14.BRYTYJKA(102:18) Przychyli się do modlitwy opuszczonychI nie pogardzi ich prośbą.
15.POZNAŃSKA(102:18) Wysłucha modlitwy poniżonych i nie wzgardzi ich błaganiem.
16.WARSZ.PRASKA(102:18) Wysłucha modlitwy wszystkich opuszczonych i nie będzie głuchy na ich wołanie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:18) Przychyli się do modlitwy opuszczonego i nie pogardzi ich modlitwą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:18) Przychylił się do próśb poszkodowanych I nie pogardził ich modlitwami.
19.TOR.PRZ.Przychylił się do modlitwy obdartego i nie pogardził ich modlitwami.