« Psal 102:15 Księga Psalmów 102:16 Psal 102:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:17) Bo usiedli Gospodzin Syjon i widzian będzie we sławie swojej.
2.PS.PUŁAWSKI(101:17) Bo usiedlił Gospodzin Syjon i widzian będzie w sławie swojej.
3.WUJEK.1923(102:17) Albowiem Pan pobudował Syon, i okaże się w chwale swojéj.
4.GDAŃSKA.1881(102:17) Gdy pobuduje Pan Syon, i okaże się w chwale swojej;
5.GDAŃSKA.2017Gdy PAN odbuduje Syjon i ukaże się w swojej chwale;
6.PS.BYCZ.1854(102:17) Gdy odbuduje Pan, Syon, ukaże-się, w-chwale-swojéj;
7.GÖTZE.1937(102:17) Zaiste, Pan odbuduje Syjon, okaże się w chwale Swojej.
8.CYLKOW(102:17) Bo odbuduje Bóg Cyon, ukaże się we wspaniałości Swojéj.
9.KRUSZYŃSKI(102:17) Albowiem Bóg zbudował Sjon - ukaże się w chwale swej.
10.ASZKENAZY (102:17) Gdyż wybudował Jehowa Syon, ukazał się w Swej chwale.
11.SZERUDA(102:17) Gdyż Pan odbudował Syjon, ukazał się w chwale swojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(101:17) gdy Pan odbuduje Syjon i w swojej chwale się objawi,
13.TYSIĄCL.WYD5(102:17) bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale,
14.BRYTYJKA(102:17) Gdy Pan odbuduje Syjon, Ukaże się w chwale swojej,
15.POZNAŃSKA(102:17) Albowiem Jahwe Syjon odbuduje i objawi się w swej chwale.
16.WARSZ.PRASKA(102:17) gdyż Pan znowu odbuduje Syjon i ukaże się w całym majestacie swoim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:17) Bo WIEKUISTY odbuduje Cyon i ukaże się w Swej wspaniałości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(102:17) Gdyż PAN odbudował Syjon, On ukazał się w swym majestacie,
19.TOR.PRZ.Gdy Jhwh odbuduje Syjon i ukaże się w swojej chwale;