« Psal 103:6 Księga Psalmów 103:7 Psal 103:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:7) znamy uczynił drogi swoje Mojżeszowi, synom israhelskim wole swoje.
2.PS.PUŁAWSKI(102:7) znany uczynił drogi swoje Mojżeszowi, synom Israhel wole swoje.
3.WUJEK.1923Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, i wolą swoję synom Izraelskim.
4.GDAŃSKA.1881Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, a synom Izraelskim sprawy swoje.
5.GDAŃSKA.2017Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła.
6.PS.BYCZ.1854On-dał-poznać, drogi-swe, Mojżeszowi, a, dzieciom Izraela, czyny-swoje.
7.GÖTZE.1937Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, dzieciom Izraelskim swoje czyny.
8.CYLKOWObjawił Mojżeszowi drogi Swoje, synom Izraela postępowanie Swoje:
9.KRUSZYŃSKIDał poznać drogi swoje Mojżeszowi, synom Izraela - sprawy swoje.
10.ASZKENAZY Oznajmił drogi Swe Mojżeszowi, synom Izraela Swe czyny potężne.
11.SZERUDAObjawił Mojżeszowi drogi swoje, synom izraelskim dzieła swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:7) Drogi swoje oznajmił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela.
13.TYSIĄCL.WYD5Drogis swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela.
14.BRYTYJKAObjawił Mojżeszowi drogi swoje, Synom Izraela dzieła swoje.
15.POZNAŃSKAOn Mojżeszowi dał poznać swe drogi, a synom Izraela swoje dzieła.
16.WARSZ.PRASKAMojżeszowi objawił swoje własne drogi, a synom Izraela – dzieła, których dokonał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżeszowi objawił Swoje drogi, a synom Israela Swe pragnienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITObjawił Mojżeszowi swoje drogi I synom Izraela - swoje dzieła.
19.TOR.PRZ.Oznajmił swoje drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła.