« Psal 103:8 Księga Psalmów 103:9 Psal 103:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(102:9) Nie na wieki gniwać sie będzie ani na wieki grozić sie będzie.
2.PS.PUŁAWSKI(102:9) Nie na wieki gniewać sie będzie ani na wieki grozić sie będzie.
3.WUJEK.1923Nie na wieki się gniewać będzie, ani wiecznie grozić będzie.
4.GDAŃSKA.1881Nie będzie się na wieki wadził, a gniewu wiecznie chował.
5.GDAŃSKA.2017Nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował.
6.PS.BYCZ.1854Nie na-wieki będzie-się-spiérał, i,-nie na-zawsze, gniéw zachowa.
7.GÖTZE.1937Nie będzie się zawsze prawował i gniewu wiecznie chował.
8.CYLKOWNie na zawsze gniewa się, nie na wieki chowa urazę.
9.KRUSZYŃSKINie będzie się zawsze wadził, ani ukrywał gniewu na wieki.
10.ASZKENAZY Nie na zawsze będzie się wadził, ani na wieczność chował gniew.
11.SZERUDANie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(102:9) Nie wiedzie sporu na stałe ani gniewem na wieki nie płonie.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie wiedzie sporu bez końca i nie płonie gniewem na wieki.
14.BRYTYJKANie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki.
15.POZNAŃSKANie wiedzie On sporu bez końca, nie zachowuje na wieki urazy.
16.WARSZ.PRASKANie będzie się na was wiecznie srożył, nie będzie trwał zawsze w zapalczywości swojej.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie na zawsze się gniewa, nie na wieki chowa urazę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn nie procesuje się bez końca I Jego gniew nie trwa na wieki.
19.TOR.PRZ.Nie będzie procesował się bez końca ani chował urazy na wieki.