« Psal 104:33 Księga Psalmów 104:34 Psal 104:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(103:35) Wiesiołe bądź jemu mwienie moje, ale [ale] ja kochać sie będę w Panie.
2.PS.PUŁAWSKI(103:35) Wiesiołe bądź jemu mołwienie moje, ale ja kochać sie będę w Bodze.
3.WUJEK.1923Niech mu będzie wdzięczna wymowa moja, a ja się rozkocham w Panu.
4.GDAŃSKA.1881O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu.
5.GDAŃSKA.2017Moje rozmyślanie o nim wdzięczne będzie, rozraduję się w PANU.
6.PS.BYCZ.1854Będzie-miłém dlań, rozmyślanié-mojé; ja, ja-się-rozraduję w-Panu.
7.GÖTZE.1937Niechaj przyjemne Mu będzie rozmyślanie moje; ja radość swoją chcę mieć w Panu.
8.CYLKOWOby miłą była Mu mowa moja, ja cieszyć się będę Bogiem.
9.KRUSZYŃSKIWdzięczną będzie o Nim mowa moja, i ja rozweselę się w Panu.
10.ASZKENAZY Niechaj spłynie Nań słodyczą szczebiot mój,. ja radować się będę w Jehowie.
11.SZERUDAOby miła Mu była pieśń moja! Raduję się z Pana.
12.TYSIĄCL.WYD1(103:34) Niech miła Mu będzie moja przemowa: ja w Panu radować się będę.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu.
14.BRYTYJKAOby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu!
15.POZNAŃSKAoby Mu była miła moja pieśń! Ja moją pociechę mam w Jahwe!
16.WARSZ.PRASKAObyż Mu były przyjemne wszystkie pieśni moje, a ja się będę radował w Panu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oby Mu miłą była moja mowa, a ja będę się cieszył przy WIEKUISTYM.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech moja pieśń brzmi Mu jak najmilej, Radość w PANU jest moim pragnieniem!
19.TOR.PRZ.Niech przyjemne będzie dla Niego moje rozmyślanie o Nim, ja rozraduję się w Jhwh.