« Psal 107:10 Księga Psalmów 107:11 Psal 107:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:11) ❬bo❭ rozgorzyli mołwy boże i radę Nawyszszego rozdraźnili,
2.PS.PUŁAWSKI(106:11) bo rozgorzyli mołwy boże i radę Najwyszszego rozdraźnili,
3.WUJEK.1923Bo się sprzeciwiali słowom Bożym, i radę Najwyższego rozdraźnili.
4.GDAŃSKA.1881Przeto, że byli odpornymi wyrokom Bożym, a radą Najwyższego pogardzili;
5.GDAŃSKA.2017Bo buntowali się przeciw słowom Boga i pogardzili radą Najwyższego.
6.PS.BYCZ.1854Bo, opierali-się słowom Boga, i-radą Najwyższego, wzgardzali.
7.GÖTZE.1937Za to, że sprzeciwili się słowom Bożym i gardzili radą Najwyższego,
8.CYLKOWBo przekorni byli słowom Pana, i radom Najwyższego urągali.
9.KRUSZYŃSKIponieważ buntowali się przeciw słowom Bożym i radą Najwyższego pogardzili.
10.ASZKENAZY Gdyż przeciwili się zuchwale powiedzeniom Wszechmocnego a radę Najwyższego odrzucili ze wzgardą.
11.SZERUDAbo sprzeciwili się Słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego,
12.TYSIĄCL.WYD1(106:11) Bo bunt podnieśli przeciw słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego.
13.TYSIĄCL.WYD5gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego.
14.BRYTYJKAPonieważ sprzeciwili się słowom Bożym I pogardzili radą Najwyższego.
15.POZNAŃSKAza to, że sprzeciwili się słowom Boga i wzgardzili zamierzeniami Najwyższego.
16.WARSZ.PRASKAza to, że sprzeciwiali się Bożemu słowu i nie uszanowali woli Najwyższego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż byli przekorni słowom Boga i urągali radom Najwyższego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZ powodu swego buntu przeciw słowom Boga Oraz pogardy dla rad Najwyższego,
19.TOR.PRZ.Bo buntowali się przeciwko nakazom Boga i pogardzili radą Najwyższego.