« Psal 107:12 Księga Psalmów 107:13 Psal 107:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:13) I zawołali są ku Gospodnu, gdy są sie mącili, a z potrzebizn jich wywolił je
2.PS.PUŁAWSKI(106:13) I zawołali ku Bogu, gdy mąceni, a z potrzebizn jich wyzwolił je
3.WUJEK.1923I wołali do Pana, gdy utrapieni byli: i wybawił je z ich potrzeb.
4.GDAŃSKA.1881A gdy wołali do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawiał ich.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wołali do PANA w swoim utrapieniu, wybawił ich z ucisku;
6.PS.BYCZ.1854Wtedy-wołali do Pana, w-niedoli swojéj, a, z-uciśnień-ich, oswobodził-ich.
7.GÖTZE.1937Wtedy wołali do Pana w uciśnieniu swem, i wybawił ich z utrapień ich,
8.CYLKOWI wołali do Boga w niedoli swojéj, z ich utrapień wybawił ich.
9.KRUSZYŃSKII wołali w utrapieniu do Pana, a z ich ucisków wybawił ich.
10.ASZKENAZY I wołać będą do Jehowy, gdy będzie im źle, a wyrwie ich z ich utrapień.
11.SZERUDAI wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:13) I w swoich uciskach wołali do Pana; a On ich wyzwolił z utrapień.
13.TYSIĄCL.WYD5I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.
14.BRYTYJKAI wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
15.POZNAŃSKAWołali do Jahwe w swym utrapieniu, a On ich z niedoli wybawił.
16.WARSZ.PRASKAci, którzy w ucisku wołali do Pana, a On ich wybawił od strachu,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz wołali do WIEKUISTEGO w swej niedoli, a wybawił ich z ich utrapień.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI wtedy, w swojej niedoli, wołali do PANA - A On wyzwolił ich z pognębienia;
19.TOR.PRZ.A wtedy wołali do Jhwh w swojej niedoli, a On wybawiał ich z ucisków;