« Psal 107:21 Księga Psalmów 107:22 Psal 107:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:22) aby obiotowali obiet chwały a i zjawią działa jego w radości.
2.PS.PUŁAWSKI(106:22) i wzdajcie modłę chwały, i zjawią działa jego w radości.
3.WUJEK.1923A niech ofiarują ofiarę chwały, i niech opowiadają uczynki jego z weselem.
4.GDAŃSKA.1881I ofiarując ofiary chwały, niech opowiadają sprawy jego z wesołem śpiewaniem.
5.GDAŃSKA.2017I niech składają ofiary dziękczynienia, i głoszą z radością jego dzieła.
6.PS.BYCZ.1854I-niech-poświęcają ofiary dziękczynienia; oraz,-niech-opowiadają czyny-Jego, z-okrzykiem-radosnym.
7.GÖTZE.1937Niech przynoszą ofiary dziękczynne, niech opowiadają o czynach Jego z radosnem wykrzykaniem!
8.CYLKOWNiech ofiarują ofiary dziękczynne, i opowiadają dzieła Jego w radości.
9.KRUSZYŃSKII niechaj składają ofiary uwielbienia, a o dziełach Jego niechaj opowiadają z radością.
10.ASZKENAZY I będą składać ofiary dziękczynienia a opowiadać będą dzieła Jego w pieniu radosnem.
11.SZERUDANiechaj składają ofiary dziękczynne, niech z radością głoszą dzieła Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(106:22) I niech składają ofiary pochwalne, niechaj z radością sławią Jego dzieła.
13.TYSIĄCL.WYD5I niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością Jego dzieła!
14.BRYTYJKANiechaj składają ofiary dziękczynne, Niech z radością opowiadają o czynach jego!
15.POZNAŃSKANiechaj składają ofiary pochwalne, niech sławią z radością Jego dzieła.
16.WARSZ.PRASKANiech Mu składają dziękczynne ofiary i niech ogłaszają z radością Jego dzieła.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech składają dziękczynne ofiary i w radości opowiadają Jego dzieła.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech złożą dziękczynne ofiary I niech z radością sławią Jego czyny!
19.TOR.PRZ.I niech składają ofiary dziękczynienia, i głoszą z radością Jego dzieła.