« Psal 107:23 Księga Psalmów 107:24 Psal 107:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:24) ci są widzieli działa gospod❬no❭wa a dziwy jego w głębokości.
2.PS.PUŁAWSKI(106:24) ci widzieli działa boża a dziwy ❬jego❭ w głębokości.
3.WUJEK.1923Ci widzieli dzieła Pańskie i dziwy jego na głębinie.
4.GDAŃSKA.1881Ci widują sprawy Pańskie, i dziwy jego na głębi.
5.GDAŃSKA.2017Widzą dzieła PANA i jego cuda w głębinach.
6.PS.BYCZ.1854Onić doznają czynów Pana, i-cudów-Jego, w-głębi morza;
7.GÖTZE.1937Ci widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinie:
8.CYLKOWOni widzieli sprawy Boże, i cuda Jego w głębinie.
9.KRUSZYŃSKIoto sami ujrzeli dzieła Pańskie, i cuda Jego na głębinie.
10.ASZKENAZY Ci ujrzą dzieła Jehowy a cuda Jego w ciemnej fali.
11.SZERUDAWidzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach.
12.TYSIĄCL.WYD1(106:24) ci dzieła Pańskie ujrzeli i Jego cuda na morzu.
13.TYSIĄCL.WYD5ci widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębiny.
14.BRYTYJKAWidzieli dzieła PanaI cuda jego na głębinach.
15.POZNAŃSKAoni oglądali dzieła Jahwe i Jego cuda na mórz głębinie.
16.WARSZ.PRASKAci, którzy mogli tam podziwiać dzieła Pana i Jego wielkie cuda w głębinach morskich,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oni widzieli sprawy BOGA i Jego cuda w głębinie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCi widzieli wielkie dzieła PANA, Jego cuda na bezkresnych głębiach.
19.TOR.PRZ.Oni widzieli dzieła Jhwh i Jego cuda w głębinach.