« Psal 107:43 Księga Psalmów 108:1 Psal 108:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(107:1) Gotowo sierce moje, Boże, gotowo sierce moje, piać będę i gąść będę w sławie mojej.
2.PS.PUŁAWSKI(107:1) Gotowe sierce moje, Boże, gotowe sierce moje, chwalić i piać będę w sławie mojej.
3.WUJEK.1923(108:1) Pienie Psalmu samemu Dawidowi. (108:2) Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje: będę śpiewał i grał w chwale mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń psalmu samego Dawida. (108:2) Gotowe jest serce moje, Boże! śpiewać i wysławiać cię będę, także i chwała moja.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń. Psalm Dawida. Boże, moje serce jest gotowe; będę ci śpiewać i wysławiać cię, także i moja chwała.
6.PS.BYCZ.1854(108:1) Spiéw, Psalm Dawida. (108:2) Przygotowaném, sercé-mé, o-Boże! będę-śpiéwał, i-będę-na-strunach-grał; ileż-bardziéj chwała-moja.
7.GÖTZE.1937(108:1) PIEŚŃ. Psalm Dawida. (108:2) Pełne otuchy jest serce moje, o Boże; będę śpiewał i wysławiał psalmami; ocuć się, duszo moja!
8.CYLKOW(108:1) Pieśń, psalm Dawida. (108:2) Pokrzepione serce moje, śpiewam i wysławiam wraz z duszą moją.
9.KRUSZYŃSKI(108:1) Pieśń. Psalm Dawida. (108:2) Gotowe jest serce moje, o Boże! śpiewać i wysławiać będę, Ty, chwało moja!
10.ASZKENAZY (108:1) Pieśń śpiewu Dawida. (108:2) Utwierdzone serce me, o Boże, ja śpiewać pragnę i nucić, dopieroż chwała ma.
11.SZERUDA(108:1) Pieśń. Psalm Dawida. (108:2) Serce moje jest pełne otuchy, o Boże: Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja!
12.TYSIĄCL.WYD1(107:1) Pieśń. Psalm. Dawidowy. (107:2) Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram. Zbudź się, duszo moja,
13.TYSIĄCL.WYD5(108:1) Pieśń. Psalm. Dawidowy. (108:2) Serce moje jest gotowe, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja,
14.BRYTYJKA(108:1) Pieśń. Psalm Dawidowy. (108:2) Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja!
15.POZNAŃSKA(108:1) Pieśń; Psalm Dawida. (108:2) Utwierdzone jest serce moje, o Boże! Chcę Ci śpiewać i grać. Ocknij się, chwało moja.
16.WARSZ.PRASKA(108:1) Pieśń. Psalm Dawida. (108:2) Gotowe jest moje serce, o Boże, gotowe jest moje serce, zaśpiewać Ci pragnę i zagrać! Zechciej się też obudzić, duszo moja.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(108:1) Pieśń; psalm Dawida. (108:2) Pokrzepione jest moje serce, Boże, śpiewam oraz wysławiam wraz z mym szacunkiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(108:1) Pieśń. Psalm Dawida. (108:2) Boże, me serce jest gotowe: Pragnę śpiewać i grać, Pragnę całym sobą!
19.TOR.PRZ.Pieśń. Psalm Dawida. Boże, moje serce jest gotowe; będę Ci śpiewał i wysławiał Cię, także i moja chwała.